Her har du mulighed for at læse "Fælles værdigrundlag for samarbejdet mellem institutioner og skole". Værdigrundlaget er vedtaget af Skolebestyrelsen. Du kan også hente værdigrundlaget ved at klikke på nedenstående link.
 
 
Hent filen: Fællesværdier rev. udgave.pdf
 
 
 

Fælles værdigrundlag for samarbejdet mellem institutioner og skole

Dette er et fælles værdigrundlag fra daginstitution til skole, de første år i skolen og samarbejdet mellem de voksne, der har ansvar for børnene. Som professionelle vil vi sikre, at barnets overgang til skolen og tiden derefter bliver tryg.
 
Det kræver, at vi først og fremmest har et tværfagligt samarbejde med barn og forældre i fokus. Overordnet fælles værdigrundlag for Herning Kommune:
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Herunder har vi: Anerkendende Menneskesyn, Engagement og Fællesskab og Helhed som værdier i samarbejdet mellem daginstitutioner og skole.
 

Mål for samarbejde

Mål for børneperspektivet

 

Tiltag

 
Udfoldelsesfrihed
4 Kvartalsmøder, hvor der er mulighed for at diskutere generel pædagogisk udvikling og innovation.
 
Evalueringsmøde med deltagelse af daginstitutionsledere, børnehaveklasseledere og skoleledelse med henblik på en fortsat optimering og udvikling af det fælles arbejde.
 
Økonomisk sans
Skole og institutioner bruger ressourcer på, at pædagoger kan deltage i kvartalsmøder, forventning/evalueringsmødet og at holde samtaler omkring de nye/kommende skolebørn. Derved forventes det, at man gennem fælles indsats kan minimere de ressourcer, der senere skal bruges på indgribende indsats.
 
God dømmekraft
Skole og daginstitutioner holder møde inden skolestart, hvor skolen hører om det enkelte barns stærke/svage sider. Her er der forinden hentet skriftlig accept fra forældre.
 
Professionalisme
4 kvartalsmøder mellem fritidshjemmene og skolen. Her arbejdes der med de pædagogiske tiltag i forhold til det enkelte barn ud fra dets ressourcer og potentialer. Der videregives pædagogiske overvejelser for derigennem at få den bedst mulige pædagogiske indsats overfor børn, der giver anledning til bekymring.
 
Der gives også mulighed for indsigt i hinandens arbejdsområder og betingelser, som er en forudsætning for et vellykket samarbejde. Der bliver lavet en årsplan, der primært har fokus på overgangen for det enkelte barn fra daginstitution til skole.
 
Sårbare børn
Da det er vigtigt, at den pædagogiske indsats og de hidtidige tiltag videregives til skole og anden institution, tilbydes forældrene at deltage i mødet med skole og daginstitution inden skolestart, så der er størst mulig åbenhed og vilje til samarbejde.
 
Der laves specielle tiltag i forhold til dialogen mellem skole og daginstitution.
Årsplanen sikrer en kontinuerlig indsats overfor de sårbare børn, så en rettidig og kompetent intervention sikres.
 
 

Tegn

 
Tegn på samarbejde
Tegn på børneperspektivet
Tegn på samarbejde omkring sårbare børn
Evaluering
Der evalueres på møder i sep/okt. måned, hvor alle institutioner og skolen deltager.
Der evalueres ligeledes i de respektive bestyrelser.
 
 

Årsplan for samarbejdet mellem skole og institutioner

 
Tidspunkt  Opgave Hvem Ansvar
Januar Møde mellem daginstitutionsledere og skoleleder om den kommende skolestartsgruppe. Ledere Skolen
Maj Samtale inden skolestart, hvor skolen hører om det enkelte barns stærke/svage sider fra børnehaven.
Børnehaven
Skolen
Børnehaveklasseledere
Aftale mellem BHK-ledere og personale i daginstitutionerne
Juni De kommende skolebørn deltager en dag i børnehaveklassen sammen med personale fra børnehaven.
Pædagog fra børnehaven
Skolen
Aftale mellem BHK-ledere og personale i daginstitutionerne
August Børnehaveklasselederen vil besøge skolebørnene i fritidshjemmene.
Fritidshjem
Skole
Skolen
Oktober Evalueringsmøde. Ledere Skolen
Oktober Evalueringsmøde. Medarbejdere Børnehaveklasseledere
September
Januar
Marts
Juni
Fire kvartalsmøder, hvor der tales om børn, der giver anledning til bekymring og de pædagogiske tiltag i forhold til det enkelte barn
Fritidshjem
Skole
Medarbejdere
Hele året Der indkaldes løbende til netværksmøder.   Alle
 
 
 
Til toppen