Ledige stillinger

 

Skoleleder ved Aulum-Hodsager Skole

Ny skoleleder ved Aulum-Hodsager Skole.

Er du den rette til at videreføre en meget velfungerende skole med høj trivsel både hos elever og medarbejdere, og vil du være med til at fremme høj faglighed og fortsat udvikling for børn i Aulum-Hodsager, er der nu et spændende job som skoleleder ledigt pr. 1 marts 2019.

Hvem er vi

Skolen har ca. 500 elever fordelt på to matrikler, med 450 i Aulum og 50 i Hodsager samt en tredje matrikel med SFO i Aulum.

På skolen er der ansat ca. 50 personer fra forskellige faggrupper. Vi er 36 lærere, 3 børnehaveklasseledere, 9 pædagoger i skole- og SFO-del, 1 sekretær, 1 teknisk serviceleder og 1 teknisk servicemedarbejder.

Udover dig vil ledelsesteamet bestå af en SFO-leder, en administrativ leder samt en viceskoleleder.

Hvem er du

Vi søger en skoleleder hvor din hovedopgave vil blive at arbejde med skolens udvikling, på det pædagogiske og strategiske plan, i samarbejde med dine kollegaer i ledelsesteamet.

Du skal arbejde på begge matrikler i lighed med det øvrige ledelsesteam.

Vi forventer, at vores nye skoleleder

 • Besidder stærke strategiske og analytiske kompetencer, der sætter dig i stand til at se sammenhænge og muligheder på tværs af organisationen
 • Er analytisk og udviklingsorienteret med en solid faglig forankring
 • Har lysten og vilje til at samarbejde, med udgangspunkt i dialogen og muligheden for at se tingene i nye perspektiver
 • Kan udvise tydelig ledelse, og er klar i sin kommunikation og lederstil
 • Er god til at kommunikere og samarbejde med forældregruppen
 • Er ambitiøs, visionær og kan argumentere sagligt og objektivt før der træffes beslutninger
 • Har fokus på at skabe rammer, orden, rutiner og effektive arbejdsprocesser
 • Har respekt for de eksisterende kulturer i organisationen og vil være med til fortsat, at udvikle dem i et konstruktivt og respektfuldt samarbejde med medarbejdergruppen, i en åben, positiv og værdiskabende dialog.

Vi forventer, at du har ledelseserfaring.

Målsætning og værdigrundlag

Aulum-Hodsager Skole vil i et tæt og forpligtende fællesskab imellem elever, forældre, lærere og skoleledelse skabe en skole, der giver alle elever mulighed for at opnå kompetencer, der tilgodeser et meningsfyldt liv.

Derfor tager vi udgangspunkt i nedenstående værdier og mål.

Ansvar

Vi har brug for ansvarlighed, da vore holdninger og daglige handlinger har konsekvenser i enhver henseende.

Det betyder vi arbejder med følgende mål
 • At både børn og voksne skal være ansvarlige over for beslutninger
 • At forældre, lærere og skoleledelse er bevidste om det ansvar, det er at være rollemodel for børnene
 • At vi omgås hinanden på en acceptabel og respektfuld facon, der gør det muligt at danne venskaber, personlig udvikling og læring
 • At styrke kvaliteten af samværet i klassen samt styrke den enkelte elevs personlige udvikling
 • At eleverne i endnu højere grad medinddrages i planlægningen og tilrettelæggelsen af undervisningen, samt sætter sig mål og løbende evaluerer egne og andres processer
 • At eleverne lærer at tage medansvar for valg af emner, samt lærer at evaluere den faglige og personlige udvikling
 • At der afholdes elevsamtaler i alle klasser
 • At læreren for at have mulighed for at fokusere på børnenes potentialer holder sig ajour med elevernes udvikling, såvel fagligt som socialt
 • At elevrådet styrkes, så eleverne bliver en mere aktiv del af beslutningsprocesserne.

Engagement

Vores engagement er en grundlæggende forudsætning for læring.

Det betyder, at vi arbejder med følgende mål
 • At forældrene i overensstemmelse med intentionerne i folkeskoleloven engagerer sig i deres barns skoleliv og bestræber sig på, at barnet er undervisningsparat, når det møder i skolen
 • At alle hjem er repræsenteret ved forældremøder og skole-hjem-samtaler samt forældredage
 • At forældrene i de enkelte klasser opretter et forældreressourcekatalog
 • At skolen er synlig i lokalsamfundet.

Trivsel

Vores daglige læring har de bedste vilkår, når de fysiske såvel som sociale behov er optimalt dækket.

Det betyder, at vi arbejder med følgende mål
 • At fremme den enkelte elevs selvværd og livsglæde
 • At lærere, elever og forældre i samarbejde skaber debat om mobning, og får redskaber til at imødegå problemet
 • At eleverne lærer at acceptere forskelligheder
 • At eleven finder sine egne stærke sider og lærer at bruge disse til gavn for sig selv og fællesskabet
 • At skolen bakker op om hjemmet i spørgsmål om sunde kostvaner og daglig fysisk aktivitet
 • At skolen tilbyder eleverne møblement, svarende til elevens fysiske behov
 • At skolen tilbyder eleverne pæne, indbydende og tidssvarende lokaler, hvor de kan føle sig hjemme og føle ansvar for tingene
 • At forældrene via forældremøder og lignende arrangementer inddrages i klassens sociale liv.

Fagligt miljø

Det er vigtigt, at vi har et alsidigt fagligt miljø med et højt fagligt niveau, hvor alle får mulighed for at lære så meget som muligt.

Det betyder, at vi arbejder med følgende mål
 • At elever og lærere tilbydes opdaterede undervisningsmaterialer
 • At klasse- og faglokaler lever op til intentionerne i folkeskoleloven
 • At skoleledelse og skolebestyrelse bevilger ansatte på Aulum-Hodsager Skole relevante kurser og efteruddannelse
 • At relevante brugere inddrages i udviklingen af skolens bygninger, inventar og undervisningsmaterialer.

Vil du vide mere om stillingen

Tag gerne kontakt til viceskoleleder Lasse Sandgaard på mail [email protected] eller tlf. 23 29 74 36, for at få mere af vide om stillingen.

Du er også velkommen til at kontakte skolebestyrelsesformand Brian Larsen på mail [email protected] eller tlf. 26 77 19 48.

Der er også mulighed for at lave aftale om en rundvisning på skolen.

Du kan søge stillingen her. Send ansøgning

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn fastsættes med udgangspunkt i gældende overenskomst og forhåndsaftale.

Ansættelsesprocedure
Stillingen er med tiltrædelse den 1. marts 2019.

Der er ansøgningsfrist fredag den 4 januar 2019.

Samtaler vil blive afholdt mandag den 21 januar i tidsrummet 16.00-21.00.

Eventuel 2. samtale vil blive afholdt onsdag den 23. januar 2019 i tidsrummet 16.00-19.00.

I forbindelse med indkaldelse til samtale vil du blive bedt om at udfylde en personprofil.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dansk- og Geografilærer til Aulum-Hodsager Skole (barselsvikariat)

Spændende klasselærerstilling i indskolingen kombineret med mellemtrins- og udskolingslektioner


Aulum-Hodsager Skole, afdeling Aulum opslår et barselsvikariat med tiltrædelse den 14. januar 2019 eller snarest herefter.

Vi søger en dygtig dansklærer til indskolingen – helt konkret til 2. klasse. Derudover indeholder stillingen geografilektioner i 9. klasse samt natur/teknologi i 2., 3. og 6. klasse.

Erfaring med at føre elever til naturfagseksamen vil være en fordel – men ikke nødvendigvis en forudsætning.

Vi søger en engageret og energisk lærer, som har lyst til at indgå i et tæt teamsamarbejde omkring elever, undervisning og skolens hverdagsliv.

Vi er en skole med 500 elever, 36 lærere samt 9 pædagoger.
 

Yderlige oplysninger fås hos:

Konstitueret skoleleder Elise Cramon, 96 28 74 91 / [email protected] eller
Viceskoleleder Lasse Sandgaard, 96 28 74 95 / [email protected]

Vi tager gerne mod besøg i det omfang, vores kalendere tillader det.

Ansøgningsfrist

4. januar 2019 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler

7. januar 2019.

Ansøgningen med relevante bilag sendes direkte på mail til:
[email protected]

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------