Om PLC

 

 
Pædagogisk Læringscenter - PLC er i Aulum placeret i skolens Nørregadefløj og dækker hele stueetagen. Der er indgang fra aulaen mod Markedspladsen.
 
PLC er:
  • skolens omdrejningspunkt hvad angår undervisningsmidler
  • stedet hvor man kan finde spændende bøger til selvstændig læsning
  • hente, bearbejde og formidle informationer i forbindelse med opgaver
 
Biblioteksdelen rummer en alsidig samling af skønlitterære og faglitterære titler af forskellig sværhedsgrad og målrettet elever i alderen fra 6 til 16 år. Samlingen tilpasses løbende elevers og læreres behov og supplerer elevernes taskebøger. Desuden er lokalet indrettet med områder til fordybelse/stillelæsning og arbejdspladser, hvor man kan arbejde digitalt.
 
Læringscenterets medarbejdere samarbejder med klasselærerne om at styrke elevernes læsekompetence, og der holdes kurser i informationssøgning og brugen af it og medier jf. It- og medieplanen.
 
PLC søger gennem hele sit virke at skabe rammer og forudsætninger for at fremme og vedligeholde elevernes læselyst og styrke deres læringskompetence.
 
Teamet på PLC i Aulum:
  • Stine Dich (skolebibliotekar)
  • Berit Bach (skolebibliotekar)
  • Nikola Bucalo (it og medier)
  • John Falkenberg (it og medier)