Om skolen

 

 
Aulum-Hodsager Skole er en skole på to matrikler, der er beliggende ca. 20 og 30 km fra Hernings centrum. Skolens elever kommer dels fra Aulum by, dels fra det store omkringliggende landdistrikt. Skolen er en overbygningsskole med ca. 500 elever, der modtager elever fra Hodsager til sin overbygning. Aulum-Hodsager Skole er en skole, der i de seneste år har været kendetegnet ved flere spændende aspekter:
  • Skolen har sat særlig fokus på undervisningen i de naturvidenskabelige fag – bl.a har skolen et helt nyt N/T- og biologilokale og et udeværksted, der muliggør andre læringsmetoder end de traditionelle og giver elever muligheder for ”hands-on”-læring.  
     
  • Skolen har også de seneste år udviklet et nyt indskolingskoncept, der betyder, at de elever, der begynder i børnehaveklassen ikke opdeles i klasser fra skoleårets begyndelse, men i stedet arbejder på hold. De fysiske rammer i skolens indskolingsfløj betyder også, at der gives mulighed for en høj grad af fleksibilitet med foldedøre ud mod gangarealerne og skolens nye multirum.
     
  • Skolens overbygningsklasser har de seneste år været del af et skoleudviklingsprojekt i EUregi, hvor skolen har samarbejdet med 10 andre skoler i Europa. Den internationale dimension har også været en vigtig del af lærernes efteruddannelse, og flere af vore lærere har deltaget i efteruddannelseskurser i udlandet finansieret af EU-programmer.
     
  • Skolen har i mange år haft og har fortsat et indsatsområde, der omhandler læseindlæring, hvor skolen har danskundervisning i børnehaveklassen med en dansklærer 1 time ugentligt. Desuden tester skolen alle elever i 1.-4. klasse en gang årligt i læsefærdighed med henblik på at sikre, at elever, der har læsevanskeligheder ”opdages” og gennem en målrettet og intensiv tidlig indsats bliver gode læsere.
 
Karaktergennemsnit
 

Klik på nedenstående links og se karaktergennemsnittet.

 

Karaktergennemsnittet.

 

Karakterfordelingen.

 

For tidligere år:

Hent filen: karaktergennemsnit 2018

Hent filen: Karaktergennemsnit 2017

Hent filen: Karaktergennemsnit 2016

Hent filen: Karaktergennemsnit 2015